Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij deelname aan de lessen die door Yoga en Pilates Fun worden gegeven gaat u akkoord gaat
met deze algemene voorwaarden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind / volwassen te
adviseren niet deel te laten nemen aan de ( groeps) lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd
zijn op invloed op de gezondheid, veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van
voldoende kennis over de aandoening van het kind/ volwassene door de docente. Dit gebeurt in
goed overleg met u of de ouders/verzorgers. Een (kinder) yoga/ pilates les is geen therapie of
geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. Het advies kan ook zijn om eerst
individueel te starten en daarna in groepsverband.

Op feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt er geen / of volgens aangepast lesrooster les
gegeven. De docent zal tijdig aangeven welke lessen er doorgaan en op welk tijdstip. Je
ontvangt tijdig een app of mail hierover.

Aanmelding

Je kan je aanmelden via de website / app / telefonisch of via het aanmeldformulier. De lessen
voor volwassen lopen door tot opzegging. Bij aanmelding van een (proef) les ga je automatisch
akkoord met de algemene voorwaarden.

Cursusgeld

Het cursus- en lesgeld staat vermeld op de website. Het cursusgeld dient vooraf te worden
betaald. Wanneer een ouder/ verzorger betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de
docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de
betalingsverplichting is voldaan. Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.

Het cursus- / lesgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de
hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niets eens is, dan bestaat de
mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De cursist dient
wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Afwezigheid docente

Indien de docente onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover
zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald of er
zal een vervangend docent worden geregeld. Wanneer beide opties niet haalbaar blijken, vindt
restitutie van het lesgeld plaats.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid

Afmelden bij ziekte en of andere afwezigheid dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven. De
kinderyoga lessen of de workshops kunnen niet ingehaald worden. Voor de volwassen is er een
mogelijkheid om in overleg een les in te halen mits de groepsgrote het toelaat. In dien u of uw
kind voor een langere periode (vanaf 3 weken) niet aan de les kan deelnemen, dan zal in goed
overleg naar een oplossing worden gezocht.

Bereikbaarheid van ouders

Mocht er tijdens de les iets gebeuren dan is het van belang dat wij iemand kunnen bereiken.
Vermeld op het inschrijfformulier naast uw eigen nummer ook een telefoonnummer wie wij
kunnen bellen in geval van uw afwezigheid. Bij wijzigingen van telefoonnummers laat het ons
dan zo spoedig weten.

Betaling

Bij de workshops is de inschrijving definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de
les is voldaan. Bij vaste lessen ontvang u per maand een factuur / mail of tikkie die binnen 5
werkdagen moet worden betaald.

Aanwezig

Yoga en Pilates Fun vind het fijn als u op tijd aanwezig bent voor de les (ca. 5 min voor de les
begint). Het is storend voor de les als u te laat komt aangezien de les altijd met een
ontspanningsoefening begint.

Opzegging

Er geld een schriftelijk opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand ( dit mag per app of mail).
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via
telefoonnummer 06-13873891 of per mail: info@yogaenpilatesfun.nl.

Kleding

Zorg ervoor dat je soepel zittende kleding aandoet waarin je makkelijk kan bewegen, eventueel
een vest trainingsjas die je aan / uit kan doen wanneer nodig, die niet klaarblijkelijk door andere
cursisten als aanstootgevend beschouwd kan worden. Voor de rest maakt het niet uit hoe je er
uit ziet, het gaat erom dat je je prettig voelt en comfortabel kunt bewegen in je kleding.
Mobiele telefoon helemaal uit of op stil.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Yoga en Pilates Fun is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Elke cursist is
verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, zodat
deze aanpassingen kan aanbieden tijdens de les. Bij twijfel is het raadzaam een fysiotherapeut
of (huis) arts te raadplegen. Een yogadocent is immers geen medicus. De cursist blijft in alle
gevallen zelf verantwoordelijk voor wat hij/ zij doet.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis) arts te overleggen of
beoefening van ( kinder ) yoga en pilates tot de mogelijkheden behoort. Yoga en Pilates Fun
stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen,
ouders en volwassenen.

Neem daarom nooit meer dan het noodzakelijke mee.
Yoga en Pilates Fun stelt ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het
kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Yoga en Pilates Fun.

Foto’s

Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen kunnen gebruikt worden voor de website, mocht u
dit niet willen dan hoor ik dat graag.

Vragen en/of opmerkingen

mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Yoga en Pilates Fun dat graag van u.
Yoga en Pilates Fun is bereikbaar via de mail info@yogaenpilatesfun.nl of via
telefoonnummer 06-13873891.